Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Nowy skokochron dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie

W dniu 8 października 2020 r. na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbył się odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego,  zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

Procedura odbiorowa została podzielona na 3 części programowe:

  • szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie,
  • szkolenie prowadzone przez wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o
  • odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja przedsięwzięcia została zainicjowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

  • konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
  • możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
  • minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami ww. sprzętu,
  • kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
  • wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.


W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych i Miejskich PSP ( docelowi Użytkownicy skokochronów).

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego  się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego. Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie wsparły:

  • Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie w kwocie: 10 000,00 zł
  • Gmina Tarczyn - dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł

 

 

Odbiór skokochronów

 

Odbiór skokochronów

 

 

Odbiór skokochronów

 

 

Odbiór skokochronów

 

Odbiór skokochronów

 

Odbiór skokochronów

 

Odbiór skokochronów

 

Odbiór skokochronów

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 88
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2020-10-12 13:42:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-10-12 14:59:16 Łukasz Darmofalski
2020-10-12 14:51:27 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu
2020-10-12 14:51:22 Łukasz Darmofalski
2020-10-12 14:49:51 Łukasz Darmofalski
2020-10-12 14:45:22 Łukasz Darmofalski
2020-10-12 14:37:46 Łukasz Darmofalski
2020-10-12 14:33:59 Łukasz Darmofalski
2020-10-12 14:30:20 Łukasz Darmofalski