Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Majątek KP PSP Piaseczno
1. Majątek komendy stanowi własność Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

2. Majątek może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Komenda prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach

4. Majątek Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie - stan na dzień 31.12.2016 r.

a) majątek w uzyczeniu z KW PSP w Warszawie
- środki trwałe - 4 130 855,55 zł
- wartości niematerialne i prawne - 1 100,00zł

b) majątek własny
- środki trwałe - 4 260 398,96 zł
- pozostałe środki trwałe - 906 386,02 zł
- wartości niematerialne i prawne - 19 916,62  zł

RAZEM : 9 318 657,15 zł

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3516
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2010-02-19 11:49:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-15 14:07:34 Łukasz Darmofalski
2017-02-15 13:34:44 Łukasz Darmofalski aktualizacja danych na dzień 31 grudnia 2016 r.
2012-07-02 23:03:11 Łukasz Darmofalski zmiana koloru tła
2010-02-19 11:57:37 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu
2010-02-19 11:57:28 Łukasz Darmofalski
2010-02-19 11:56:02 Łukasz Darmofalski