Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Kaluzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń dla pracowników KP PSP Piaseczno

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ dot. wydawanych zaświadczeń dla zatrudnionych pracowników KP PSP w Piasecznie /

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  05-500 Piaseczno ul. Staszica 19; tel. 22 756 72 43; fax 22 756 98 15;  e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl
 2. Dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
  z którym można się skontaktować drogą e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
 3. Celem związanym z zatrudnianiem, w tym także obowiązkiem archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora np. w zakresie fizycznego wybrakowania i zniszczenia dokumentacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia, chyba, że przepis prawa będzie stanowił inaczej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 9. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego Rozporządzenia.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 488
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-13 14:34:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-06-13 14:39:48 Łukasz Darmofalski