Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Kaluzula informacyjna - usługi dla KP PSP Piaseczno

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

świadczące usługi na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie /

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  05-500 Piaseczno ul. Staszica 19; tel. 22 756 72 43; fax 22 756 98 15; e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl
 2. Z  Inspektorem Ochrony Danych (IOD), można się kontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych, są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora.
 5. Pani(a) dane osobowe, będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes Administratora.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani(-),
  że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem i warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania, będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych, nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 432
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-13 14:29:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu