Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Klauzula informacyjna - skargi i wnioski

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ skargi i wnioski /

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  05-500 Piaseczno ul. Staszica 19;  tel. 22 756 72 43; fax 22 756 98 15;  e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl
 2. Z  Inspektorem Ochrony Danych (IOD), można się kontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i dokumentowania postępowania wyjaśniającego oraz informowania o przebiegu i jego rozstrzygnięciu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
 4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami przyjętymi w zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aa konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości poinformowania o rozstrzygnięciu postępowania.
 6. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora.
 7.  Posiada Pani(n) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
 8.  Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznane zostanie,
  że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
 9.  Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych, nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 448
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-13 14:22:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu