Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny obiektu KP PSP w Piasecznie

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ monitoring wizyjny obiektu KP PSP w Piasecznie /

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  05-500 Piaseczno ul. Staszica 19;  tel. 22 756 72 43; fax 22 756 98 15;  e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl
  2. Dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w monitoringu wizyjnym, będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d Rozporządzenia.
  4. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego, przechowywane będą w tzw. pętli czasowej przez max. 3 mies., chyba że stanowiłyby dowód w sprawie.
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego, ma prawo dostępu do tych danych oraz wniesienia ograniczenia ich przetwarzania.
  6. Osobie zarejestrowanej systemem monitoringu wizyjnego, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Przetwarzanie danych monitoringu wizyjnego, nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 438
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-13 14:20:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-06-13 14:36:03 Łukasz Darmofalski
Publikacja artykułu