Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Klauzula informacyjna - nabór do służby

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ nabór do służby /

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

  1. Administratorem przetwarzającym Pani (-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  05-500 Piaseczno ul. Staszica 19;  tel. 22 756 72 43;   fax 22 756 98 15;  e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl
  2. Z  Inspektorem Ochrony Danych (IOD), można się kontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu naboru do służby wraz z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego i przyszłych naborów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) przytoczonego wcześniej Rozporządzenia oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
  4. Pani(a) dane osobowe mogą być w ramach postepowania kwalifikacyjnego, na podstawie przepisów prawa, przekazane do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
  5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
  6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody.
  7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani(a) procesem naboru do służby.  Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 483
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-06-07 14:16:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-06-08 12:41:17 Łukasz Darmofalski
2018-06-07 14:19:19 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu