Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Podłączanie obiektów do monitoringu pożarowego

 

Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań wraz z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

 

Właściciel / zarządca obiektu zgłaszając gotowość do monitorowania musi wypełnić następujące dokumenty:

Formularz zgłoszenia obiektu do moniotorowania (wniosek)

Załącznik nr 1 do wymagań - karta charakterystyki obiektu monitorowanego

Załącznik nr 2 do wymagań - protokół z testu systemu transmisji alarmów pożarowych 
 

Wskazane dokumenty należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie:
KP PSP Piaseczno
ul. Staszica 19
05-500 Piaseczno

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 294
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2018-05-16 07:01:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-07-27 09:37:27 Łukasz Darmofalski
2018-07-27 09:33:12 Łukasz Darmofalski
2018-07-27 09:32:33 Łukasz Darmofalski
2018-07-27 09:31:56 Łukasz Darmofalski
2018-05-24 09:38:54 Łukasz Darmofalski
2018-05-24 09:37:58 Łukasz Darmofalski
2018-05-21 12:47:51 Łukasz Darmofalski
2018-05-21 12:47:07 Łukasz Darmofalski
2018-05-21 12:43:36 Łukasz Darmofalski
2018-05-21 12:43:24 Łukasz Darmofalski
 
Pokaż starsze