Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W świetle przepisów prawa w szczególności wymaganiu zawartemu w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 01. 130. 1450 z późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i podania opatrzone podpisem elektronicznym.

W celu złożenia pisma do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP i wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Udostępnione usługi w ramach plaformy ePUAP:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4573
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2009-06-09 09:04:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-10-31 01:00:04 Łukasz Darmofalski
2012-10-31 00:59:10 Łukasz Darmofalski
2012-10-31 00:58:34 Łukasz Darmofalski
2012-10-31 00:57:54 Łukasz Darmofalski
2012-10-31 00:56:50 Łukasz Darmofalski
2012-10-31 00:56:23 Łukasz Darmofalski
2012-10-31 00:33:20 Łukasz Darmofalski
2009-06-09 09:05:44 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu