Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Polski Gaz S.A. Oddział w Górze Kalwarii

Na podstawie art. 267, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 2145), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie udostępnia:

  • informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ww. ustawy;
  • informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom;
  • informacje o kontrolach planowych w terenie;
  • informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ww. ustawy;
  • instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;

Pobierz wersję PDF

Materiał opracowano w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, we współpracy z Dyrektorem Zarządzającym zakładu.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1582
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2016-06-30 08:30:21
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-09 11:39:20 Łukasz Darmofalski
2016-08-08 09:01:02 Łukasz Darmofalski
2016-08-08 08:40:49 Łukasz Darmofalski
2016-08-08 08:36:08 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu
2016-08-08 08:35:57 Łukasz Darmofalski
2016-08-08 08:34:13 Łukasz Darmofalski