Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Podstawowe zasady BHP strażaka ochotnika

Aby  członek  OSP  mógł  uczestniczyć  w  akcjach  ratowniczo gaśniczych  musi  spełniać  trzy kryteria:

  • Mieć ukończone 18 lat
  • Ukończony kurs uprawniający do działań jako strażak ratownik OSP
  • Posiadać  aktualne  badania  lekarskie  dopuszczające  do  udziału  w  akcjach  ratowniczo gaśniczych


Wyjeżdżając do akcji każdy strażak powinien posiadać środki ochrony osobistej:

  • buty specjalne
  • umundurowanie bojowe typu NOMEX
  • hełm ochronny
  • rękawice
  • kominiarkę


Wszystkie te elementy powinny posiadać aktualne atesty oraz mieć zachowany okres używalności podawany zazwyczaj przez producenta.

 

Więcej zasad na temat BHP dla strażaków ratowników OSP znajduje się na stronie OSP w Leśnej

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2044
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2016-03-25 13:44:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-03-25 13:51:33 Łukasz Darmofalski
2016-03-25 13:51:25 Łukasz Darmofalski
2016-03-25 13:50:26 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu