Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Dostawa oleju napędowego do zbiornika

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa oleju napędowego ON do środków transportowych i sprzętu silnikowego realizowana w formie dostaw do zbiornika do siedziby zamawiającego. Prognozowana ilość zapotrzebowania na paliwo w okresie obowiązywania umowy: Olej napędowy - 45.000 litrów.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów przewidzianych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
05-500 Piaseczno
ul. Staszica 19

Termin składania ofert 13.05.2015 r. godzina 10:45

Ogłoszenie o zamówieniu na stronie www Urzędu Zamówień Publiczych

Informacja o przetargu na stronie www Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ Pobierz
zał. 1 Formularz ofertowy Pobierz
zał. 2 Oświadczenie z art 22 Pobierz
zał. 3 Oświadczenie z art 24 Pobierz
zał. 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
zał. 5 Wzór umowy Pobierz

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1124
Wprowadzony przez: Łukasz Darmofalski
Data opublikowania: 2015-05-05 09:45:47
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-15 14:14:19 Wilhelm Józef Maxa
2015-05-05 11:34:02 Łukasz Darmofalski Publikacja artykułu
2015-05-05 11:33:49 Łukasz Darmofalski
2015-05-05 11:30:01 Łukasz Darmofalski
2015-05-05 11:15:30 Łukasz Darmofalski
2015-05-05 11:01:41 Łukasz Darmofalski
2015-05-05 11:01:19 Łukasz Darmofalski