Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

 
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
w Piasecznie
 
st. kpt. Robert Jakubowski
 
tel. 22 756 72 43 wew. 104
 
 
 
 
 
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
w Piasecznie
 
 kpt. Kamil Styczek
 
tel. 22 756 72 43 wew. 105