Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

WYDZIAŁ OPERACYJNO-SZKOLENIOWY
Specjalista
mł. bryg. Łukasz Darmofalski
tel. 22 756 72 43 wew. 115

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz lokalnych podtopień zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami informacyjnymi:

Ulotka informacyjna "W obliczu powodzi"

Zalecenia na wypadek powodzi

Rodzinny plan powodziowy

Obowiązujące "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych" opracowane zostały przez zespół ekspertów Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w dniu 10 lipca 2009r.
Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
W celu otrzymania zaświadczenia należy: