Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
W Komendzie Powiatoewej PSP Piaseczno prowadzone są odrębne rejestry spisów kat. A i kat. B

Założono rejestr wybrakowanych materiałów kat. B, których okres przechowywania minął

Łącznie przyjęto do archiwum 18 spisów kat. B i 3 spisy kat. A