Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Klauzule informacyjne


Informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
  • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19,  jest:

Mariusz Mucha

ochrona.danych@mazowsze.straz.pl