Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Wymagania organizacyjno-techniczne

dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pożarowej