Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

podaje do publicznej wiadomości poniższe instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej:


Na podstawie art. 267, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 2145), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie udostępnia:

  • informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ww. ustawy;
  • informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom;
  • informacje o kontrolach planowych w terenie;
  • informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ww. ustawy;
  • instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;

Pobierz wersję PDF