Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

W związku z uruchomieniem programu "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 r. i możliwością otrzymania przez każdą jednostkę OSP dotacji w kwocie do 5000,00 zł prosimy o zapozanie się z poniższymi informacjami.

Po zapoznaniu się z zasadami przyznawania i zakresem dotacji prosimy o składanie wypełnionych wniosków na załączonym druku do 10.09.2019 r. Zwracamy uwagę aby możlliwie jak naszybciej składać dokumenty celem możliwości ich weryfikacji przed wyznaczonym terminem graniczym.

 

Rekomendujemy przy składaniu wniosku dostarczać również:

1. Wydruk z konta bankowego OSP w taki sposób aby był widoczny numer rachunku i na kogo zarejestrowane jest to konto,

2. Wydruk aktualnego KRS lub co najmniej numer KRS,

3. Adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktu, która jest odpowiadzialna za realizację zadania (Prezes lub Naczelnik – zgodnie z zapisami w KRS osoby do reprezentowania jednostki)

4. Pieczątki jednostki OSP i osoby podpisującej

 

Jednostki, które w tym roku już ż składały wnioski o dotacje do naszej Komendy większość dokumentów będą musiały tylko sprawdzić/potwierdzić w komendzie.

Prosimy o wyrozumiałość i zaangażowanie z uwagi na małą ilość czasu i dużą ilość danych, którą należy przetworzyć. Jednocześnie chcemy aby każda jednostka dostała mogła otrzymać dotację czego warunkiem jest wypełnienie wszystkich formalości związanych z prawidłowym i kompletnym złożeniem wniosków.

 

Pliki do pobrania:

 
format Nazwa dokumentu
ikona pdf List Sekretarza Stanu MSWiA
ikona pdf Pismo Komendanta Głównego
ikona pdf Tryb i zasady udzielania dotacji
ikona pdf Wzór wniosku
ikona pdf Wzór wypełnionego wniosku
ikona pdf Wniosek o dotację OSP 2019 wersja edytowalna
ikona pdf Propozycje działań w zakresie wydatkowania środków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniżej zamieszczamy również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: