Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Wzór pisma w sprawie wydania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Pobierz pdf    

Pobierz doc
 

 

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy:

Pobierz pdf

Pobierz doc
 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji straży pożarnej:

Pobierz

 

 

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych: 

Pobierz