Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Aby  członek  OSP  mógł  uczestniczyć  w  akcjach  ratowniczo gaśniczych  musi  spełniać  trzy kryteria:

  • Mieć ukończone 18 lat
  • Ukończony kurs uprawniający do działań jako strażak ratownik OSP
  • Posiadać  aktualne  badania  lekarskie  dopuszczające  do  udziału  w  akcjach  ratowniczo gaśniczych


Wyjeżdżając do akcji każdy strażak powinien posiadać środki ochrony osobistej:

  • buty specjalne
  • umundurowanie bojowe typu NOMEX
  • hełm ochronny
  • rękawice
  • kominiarkę


Wszystkie te elementy powinny posiadać aktualne atesty oraz mieć zachowany okres używalności podawany zazwyczaj przez producenta.

 

Więcej zasad na temat BHP dla strażaków ratowników OSP znajduje się na stronie OSP w Leśnej

Wytyczne i zasady prowadzenia działań ratowniczych dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo gasniczego.

Poniższy materiał jest obowiązujący dla wszystkich podmitów KSR-G. Prosimy o zapozanie się z nim i stosowanie się do zawartych zaleceń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Operacynym.

Wymagana obsada kanałowa w radiotelefonach OSP należących do KSR-G:

Kanał powiatowy - Piaseczno

KRG 1 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 1
KRG 2 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 2
KRG 3 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 3
KRG 4 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 4
KRG 5 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 5
KRG 6 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 6
KRG 7 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 7
KRG 8 - Kanał Ratowniczo Gaśniczy 8

KDW 1 - Kanał Dowodzenia i Współdziałania 1
KDW 2 - Kanał Dowodzenia i Współdziałania 2

KO 1 - Oeracyjny Kierunek Radiowy 1
KO 2 - Oeracyjny Kierunek Radiowy 2

KSW - Kanał ogólnopolski
KSWL_U02 - Krajowy Kanał Współdziałania Lotniczego
Kanał współdziałania służby zdrowia - Ogólnopolski
B112 - sieć współdziałania MSW
BF 171 - sieć retransmisynja PSP
Metro - Metro warszawskie
Kanały sieci miejskiej PSP m. st. Warszawa
Kanał sieci wojewódzkiej

Następnie należy zaprogramować kanały powiatów ościennych minimum:
Grójec
Pruszków
Otwock
Warszawa

 

W dziale tym będą umieszczane dokumenty, które mogą być pomocne jednostkom OSP. Jeżeli zaistnieje potrzeba udostępnienia jakiegoś pliku prosimy o kontakt

Regulamin zawodów sportowo pożarniczych obowiązujący od 2011r.: Pobierz

Druki wymagane dla jednostek OSP włączonych do KSRG:
- potwierdzenie przekazania miejsca objętego działaniem ratowniczym,
- meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników,
- meldunek o wypadku lekkim ratownika,
- meldunek o wypadku kolizji pojazdu,
- karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- karta dekontaminacyjna osoby poszkodowanej.

Wzory drukówSchemat zabezpieczenia lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest do pobrania na stronach:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe