Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Inspekcje gotowości bojowej jednostek OSP włączonych do KSRG przeprowadzane będą na podstawie zarządzenia nr 25/2011 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z Zarządzeniem do przeprowadzenia inspekcji upoważnieni są funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie i Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie posiadający aktualne upoważnienie do przeprowadzenia inspekcji.

Inspekcje w jednostkach włączonych do KSRG muszą zostać przeprowadzone co najmniej raz w ciągu półrocza. Dokładne terminy przeprowadzania inspekcji nie są jawne dla przedstawicieli jednostek OSP.

Poniżej dokumenty, w oparciu o które będą przeprowadzane inspekcje:
Wzór protokołu inspekcji
Metodyka oceny
Wzór upoważnienia