Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Szkolenie OSP


W zawiązku z panującą epidemią szkolenia dla druhów OSP są wstrzymane do odwołania. O planowanych szkoleniach będziemy informowali na bieżąco.

W dniach od 9 marca do 1 kwietania 2020 r. planowane jest przeprowadzenie "Szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP". Szkolenie realizowane będzie według programu szkolenia z 2015 r.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do  5 marca  2020 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczebność grupy to 30 osób. Zastrzegamy, że w przypadku grupy mniejszej niż 12 osób szkolenie może się nie odbyć.

Ramowy rozkład zajęć:

W dniach poniedziałek - piątek zajęcia odbywać się będą w godzinach 16:00 - 21:00.

W soboty zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 - 16:00.

W niedziele brak zajęć.

W dniu 23 marca 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach - wyjazd z KP PSP Piaseczno o godz.. 7:00, planowany powrót godzina 14:00.


Egzamin w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00 w KP PSP Piaseczno.


Szczegółowy program zajęć zostanie udostępniony druhom w pierwszym dniu szkolenia.


Informujemy, że na szkolenie zostaną zakwalifikowane osoby, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65 roku życia oraz dostarczą do Wydziału Operacyjnego w pełni wypełnioną kartę zgłoszenia.

Karta zgłoszenia w formacie pdf

Karta zgłoszenia w formacie xls 

W 2020 r. planowane jest przeprowadzenie następujących szkoleń dla druhów OSP:

  • 9 marca - 1 kwietnia - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
  • 17 czerwca - 22 czerwca - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (dla druhów posiadających szkolnie podstawowej cz. I i II wg programu z 2006 r.)
  • 7 września - 30 września - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
  • 19 października - 7 listopada - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
  • 30 listopada  - 4 grudnia - szkolenie kierujących działaniami dla członków OSP

Jednocześnie informujemy, że realizacja szkoleń uzależniona będzie od minimalnej liczby chętnych druhów OSP, a terminy planowanych szkoleń mogą ulec zmianie na skutek nieprzewidzianych zdarzeń jak i szczegółowych uzgodnień z zarządami jednostek OSP celem dostosowania optymalnego terminu.

Szczegółowe informacje o rozpoczynających się szkoleniach będą przekazywane drogą SMS i poprzez stronę www.

 

Informujemy, że Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej szpitala specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie udostępniło materiały szkoleniowe w formie platformy e-learningowej z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu hipotermii.

Szkolenie jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja na stronie.

Na stronie dostępne są 4 moduły szkoleniowe:

  • pierwsza pomoc
  • kwalifikowana pierwsza pomoc
  • zespoły ratownictwa medycznego
  • szpitalny oddział ratunkowy

W każdym z modułów znajduje się szereg materiałów o zakresie tematycznym odpowiednim dla każdego z poziomów

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu

logo akademia hipotermii

 

 

Logowanie do szkolenia: www.akademia.hipotermia.edu.pl

Materiały pomocnicze do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy:


Egzamin odbywa się w dwóch etapach: test wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych.

Pytania teoretyczne:
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  w zakładce Fizjoterapeuci / Inne
 

Uwaga aktualizacjia pytań 9 stycznia 2020 r.