Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Szkolenie OSP


W 2020 r. planowane jest przeprowadzenie następujących szkoleń dla druhów OSP:

  • 9 marca - 1 kwietnia - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
  • 17 czerwca - 22 czerwca - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (dla druhów posiadających szkolnie podstawowej cz. I i II wg programu z 2006 r.)
  • 7 września - 30 września - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
  • 19 października - 7 listopada - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
  • 30 listopada  - 4 grudnia - szkolenie kierujących działaniami dla członków OSP

Jednocześnie informujemy, że realizacja szkoleń uzależniona będzie od minimalnej liczby chętnych druhów OSP, a terminy planowanych szkoleń mogą ulec zmianie na skutek nieprzewidzianych zdarzeń jak i szczegółowych uzgodnień z zarządami jednostek OSP celem dostosowania optymalnego terminu.

Szczegółowe informacje o rozpoczynających się szkoleniach będą przekazywane drogą SMS i poprzez stronę www.

 

Informujemy, że Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej szpitala specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie udostępniło materiały szkoleniowe w formie platformy e-learningowej z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu hipotermii.

Szkolenie jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja na stronie.

Na stronie dostępne są 4 moduły szkoleniowe:

  • pierwsza pomoc
  • kwalifikowana pierwsza pomoc
  • zespoły ratownictwa medycznego
  • szpitalny oddział ratunkowy

W każdym z modułów znajduje się szereg materiałów o zakresie tematycznym odpowiednim dla każdego z poziomów

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu

logo akademia hipotermii

 

 

Logowanie do szkolenia: www.akademia.hipotermia.edu.pl

Materiały pomocnicze do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy:


Egzamin odbywa się w dwóch etapach: test wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych.

Pytania teoretyczne:
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  w zakładce Fizjoterapeuci / Inne
 

Uwaga aktualizacjia pytań 9 stycznia 2020 r.