Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Szkolenie OSP


W dniach od 17 do 21 września 2018 r. planowane jest przeprowadzenie "Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP". Szkolenie realizowane będzie według programu szkolenia z 2015 r.

Wymagania dot. kandydatów do szkolenia:

 • skierowanie na szkolenie
 • wiek - nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku. (Szkolenie podstaowe OSP cz. I i II oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego)

Prosimy o zgłaszanie chętnych do 13 września 2018 r.

Maksymalna liczebność grupy to 20 osób. Zastrzegamy, że w przypadku grupy mniejszej niż 12 osób szkolenie może się nie odbyć.

W przypadku dużego zaintersowania szkoleniem informujemy, że dodatkowy termin został wyznaczony w dniach od 24 do 28 września 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 16:00 - 21:30.

Egzamin w dniu 21 września 2018 r. o godz. 16:00 w KP PSP Piaseczno.

Szczegółowy program zajęć zostanie udostępniony druhom w pierwszym dniu szkolenia.

 

Karta zgłoszenia w formacie pdf

 

W dniach od 10 do 14 września 2018 r. planowane jest przeprowadzenie "Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP". Szkolenie realizowane będzie według programu szkolenia z 2006 r. i skierowane jest do druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe cz I i II wg. programu szkolenia z 2006 r.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do 6 września 2018 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczebność grupy to 30 osób. Zastrzegamy, że w przypadku grupy mniejszej niż 12 osób szkolenie może się nie odbyć.

Zajęcia odbywać się będą w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 16:00 - 21:00.

 

Egzamin w dniu 14 września 2018 r. o godz. 16:00 w KP PSP Piaseczno.

 

Szczegółowy program zajęć zostanie udostępniony druhom w pierwszym dniu szkolenia.

 

Informujemy, że na szkolenie zostaną zakwalifikowane osoby, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65 roku życia oraz dostarczą do Wydziału Operacyjnego w pełni wypełnioną kartę zgłoszenia.

Karta zgłoszenia w formacie pdf

Karta zgłoszenia w formacie xls

W 2018 r. planowane jest przeprowadzenie następujących szkoleń dla druhów OSP:

 • 21 luty - 16 marca  - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
 • 11 kwietnia - 16 kwietnia - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (dla druhów posiadających szkolnie podstawowej cz. I i II wg programu z 2006 r.)
 • 16 lipca - 8 sierpnia - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
 • 10 września - 18 września - szkolenie kierujących działaniami dla członków OSP
 • 24 września - 17 października - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Jednocześnie informujemy, że realizacja szkoleń uzależniona będzie od minimalnej liczby chętnych druhów OSP, a terminy planowanych szkoleń mogą ulec zmianie na skutek nieprzewidzianych zdarzeń jak i szczegółowych uzgodnień z zarządami jednostek OSP celem dostosowania optymalnego terminu.

Szczegółowe informacje o rozpoczynających się szkoleniach będą przekazywane drogą SMS i poprzez stronę www.

 

Informujemy, że Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej szpitala specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie udostępniło materiały szkoleniowe w formie platformy e-learningowej z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu hipotermii.

Szkolenie jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja na stronie.

Na stronie dostępne są 4 moduły szkoleniowe:

 • pierwsza pomoc
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • zespoły ratownictwa medycznego
 • szpitalny oddział ratunkowy

W każdym z modułów znajduje się szereg materiałów o zakresie tematycznym odpowiednim dla każdego z poziomów

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu

logo akademia hipotermii

 

 

Logowanie do szkolenia: www.akademia.hipotermia.edu.pl

Materiały pomocnicze do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy:


Egzamin odbywa się w dwóch etapach: test wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych.

Wybrane pytania teoretyczne:
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  w zakładce pierwsza pomoc
KP PSP Świebodzin