Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Szkolenie OSP


W dniach od 15 do 19 lipca 2019 r. planowane jest przeprowadzenie "Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP". Szkolenie realizowane będzie według programu szkolenia z 2015 r.

Wymagania dot. kandydatów do szkolenia:

 • skierowanie na szkolenie
 • wiek - nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku. (Szkolenie podstaowe OSP cz. I i II oraz szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego)

Prosimy o zgłaszanie chętnych do 11 lipca 2019 r.

Maksymalna liczebność grupy to 20 osób. Zastrzegamy, że w przypadku grupy mniejszej niż 12 osób szkolenie może się nie odbyć.

W przypadku dużego zaintersowania szkoleniem informujemy, że dodatkowy termin został wyznaczony w dniach od 22 do 26 lipca 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 16:00 - 21:30.

Egzamin w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 16:00 w KP PSP Piaseczno.

Szczegółowy program zajęć zostanie udostępniony druhom w pierwszym dniu szkolenia.

 

Karta zgłoszenia w formacie pdf

 

W 2019 r. planowane jest przeprowadzenie następujących szkoleń dla druhów OSP:

 • 18 marca - 10 kwietnia - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
 • 6 czerwca - 11 czerwca - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (dla druhów posiadających szkolnie podstawowej cz. I i II wg programu z 2006 r.)
 • 15 lipca - 19 lipca - szkolenie kierujących działaniami dla członków OSP
 • 9 września - 2 października - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
 • 21 października - 14 listopada - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Jednocześnie informujemy, że realizacja szkoleń uzależniona będzie od minimalnej liczby chętnych druhów OSP, a terminy planowanych szkoleń mogą ulec zmianie na skutek nieprzewidzianych zdarzeń jak i szczegółowych uzgodnień z zarządami jednostek OSP celem dostosowania optymalnego terminu.

Szczegółowe informacje o rozpoczynających się szkoleniach będą przekazywane drogą SMS i poprzez stronę www.

 

Informujemy, że Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej szpitala specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie udostępniło materiały szkoleniowe w formie platformy e-learningowej z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu hipotermii.

Szkolenie jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja na stronie.

Na stronie dostępne są 4 moduły szkoleniowe:

 • pierwsza pomoc
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • zespoły ratownictwa medycznego
 • szpitalny oddział ratunkowy

W każdym z modułów znajduje się szereg materiałów o zakresie tematycznym odpowiednim dla każdego z poziomów

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu

logo akademia hipotermii

 

 

Logowanie do szkolenia: www.akademia.hipotermia.edu.pl

Materiały pomocnicze do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy:


Egzamin odbywa się w dwóch etapach: test wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych.

Wybrane pytania teoretyczne:
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  w zakładce pierwsza pomoc
KP PSP Świebodzin