Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

W świetle przepisów prawa w szczególności wymaganiu zawartemu w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 01. 130. 1450 z późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i podania opatrzone podpisem elektronicznym.

W celu złożenia pisma do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP i wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Udostępnione usługi w ramach plaformy ePUAP:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 

adres skrzynki w epuap:

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie w systemie ePUAP: /KPPSPPIASECZNO/SkrytkaESP