Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP  w Piasecznie":

Pobierz

Ogłoszenie na portalu UZP

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania "Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP  w Piasecznie":

Pobierz

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania: Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP  w Piasecznie:

Pobierz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (działająca jako pełnomocnik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Warszawie) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:
Wykonanie termomodernizacji „Budynek Komendy KP PSP  w Piasecznie”.

Ogłoszenie o przetargu na stronie Portalu Zamówień Publiczych

Informacja na stronie Komendy Głównej PSP

Termin składania ofert 16.06.2015 r. godzina 9:45

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawy oleju napędowergo do zbiornika":

Pobierz

Ogłoszenie na portalu UZP

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania "Dostawy oleju napędowergo do zbiornika":

Pobierz

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania "Dostawy oleju napędowergo do zbiornika":

Pobierz

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa oleju napędowego ON do środków transportowych i sprzętu silnikowego realizowana w formie dostaw do zbiornika do siedziby zamawiającego. Prognozowana ilość zapotrzebowania na paliwo w okresie obowiązywania umowy: Olej napędowy - 45.000 litrów.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów przewidzianych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
05-500 Piaseczno
ul. Staszica 19

Termin składania ofert 13.05.2015 r. godzina 10:45

Ogłoszenie o zamówieniu na stronie www Urzędu Zamówień Publiczych

Informacja o przetargu na stronie www Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ Pobierz
zał. 1 Formularz ofertowy Pobierz
zał. 2 Oświadczenie z art 22 Pobierz
zał. 3 Oświadczenie z art 24 Pobierz
zał. 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
zał. 5 Wzór umowy Pobierz